816 (425) 2007-08-10 - 2007-08-23

Ogłoszenia medyczne

„Przychodnia Orłowo” w Gdyni, ul. Wrocławska 54 zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne finansowane przez Gminę Gdynia: - w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2 m-cu życia. Rejestracja tel. (058) 668 04 07

- w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego dla rocznika 1957 program GDYNIA-KARD realizowany w POZ. Rejestracja tel. (058) 664 88 99;

- w zakresie wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 40 - 50 lat. Rejestracja tel. (058) 664 88 99;

- mające na celu wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 – 60 lat. Rejestracja tel. (058) 668 04 12.

„Przychodnia Orłowo” w Gdyni, ul. Wrocławska 54 zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne finansowane przez NFZ:

- Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc dla osób w wieku 40 -65 lat. Rejestracja tel. (058) 664 88 99;

2. Program profilaktyki chorób układu krążenia dla osób w wieku 35-55 lat. Rejestracja tel. (058) 664 88 99;

3.Program profilaktyki raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25-59 lat. Rejestracja tel. (058) 668 04 01.