816 (425) 2007-08-10 - 2007-08-23

Polak pracuje w Wielkiej Brytanii- odcinek VIII

Jeżeli właśnie spodziewasz się dziecka albo planujesz ciążę będąc w Anglii warto, abyś wiedziała, że rodzice mogą liczyć na pomoc ze strony państwa. Prawo do otrzymywania zasiłku jest niezależne od dochodów i oszczędności rodziny. Wysokość tego świadczenia w kwietniu 2007 wynosiła odpowiednio 18,10 funta tygodniowo na pierwsze dziecko i 12,10 funta na każde następne. Zasiłek wypłacany jest raz na 4 tygodnie i przelewem trafia na konto bankowe rodzica lub opiekuna prawnego. W sytuacjach szczególnych można się ubiegać o wypłacanie zasiłku co tydzień.

Zasiłek ten jest przyznawany na dziecko do momentu ukończenia przez nie 16 roku życia. Można go również otrzymywać do 19 roku życia o ile kontynuuje się naukę w trybie dziennym (nie dotyczy nauki na wyższych uczelniach).

Zasiłek Child Benefis może otrzymywać rodzic dziecka (biologiczny lub adopcyjny) lub jego opiekun prawny lub osoba uczestnicząca w wychowaniu dziecka (o ile rodzic dziecka nie pobiera tego zasiłku). Zasiłek ten można otrzymywać również wtedy, kiedy dziecko mieszka z kimś innym. Trzeba udowodnić, że osoba ubiegająca się o zasiłek płaci na utrzymanie dziecka i ta co miesięczna kwota, którą ponosi jest równa lub wyższa od kwoty zasiłku. Osoba, z którą mieszka dziecko nie może w tej sytuacji pobierać tego zasiłku.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o zasiłek jest również zatrudnienie w Wielkiej Brytanii (rejestracja w Home Office) przez co najmniej 12 miesięcy, a także posiadanie numeru NIN (National Insurance Number).

W celu otrzymania zasiłku na dziecko należy wypełnić aplikację Child Benefit Claim (całość w języku angielskim) i przesłać ją na podany w dokumencie adres:

Child Benefit Office

PO Box 1

Newcastle upon Tyne

NE88 1AA

Formularz ten można uzyskać również dzwoniąc bezpośrednio pod numer 0845 300 3900 i dowiedzieć się o adres najbliższej placówki, w której są dostępne te formularze. Aplikację można pobrać z Internetu ze strony http://www.hmrc.gov.uk/childbenefit/forms.htm odnośnik CH2 . Istnieje również możliwość wypełnienia go i wysłania on line (www.esd.dwp.gov.uk/dwp/index.jsp - zakładka Claim Child Benefit).

Do podania należy dołączyć oryginał aktu urodzenia dziecka (plus tłumaczenie przysięgłe) lub też postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka. Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku urząd zwraca wnioskodawcom w najkrótszym możliwym terminie przeważnie w ciągu czterech tygodni, a o podjętej decyzji wnioskodawcy poinformowani są pisemnie.

W podaniu należy podać m.in. swoje dane personalne, stan cywilny, adres zamieszkania, informacje dotyczące dzieci oraz numer konta bankowego. Przy wypełnianiu wniosku można skorzystać z wsparcia Cititzen Advice Bureau (informacja jak znaleźć CAB ukazała się w poprzednim numerze Ratusza.

Ważna informacja! Można ubiegać się o wypłacenie zasiłku za okres 3 miesięcy sprzed daty złożenia wniosku Child Benefis, wymaga to jednak dodatkowego uzasadnienia.

Istnieją jeszcze dwa kolejne świadczenia dla rodziców na Wyspach Brytyjskich tj: Child Tax Credit i Working Tax Credit.

Child Tax Credit wypłacany jest rodzinom z dziećmi bez względu na ich stan zatrudnienia (należy posiadać identyfikator systemu socjalnego NIN), podstawą jest wysokość dochodu. Świadczenie to dotyczy dzieci do lat 16 lub 18, jeżeli kontynuują naukę (nie dotyczy nauki na uczelniach wyższych). Dochód rodziny nie może przekraczać £58,175 rocznie (do £66,350 - jeżeli w przypadku dzieci do ukończenia 1 roku życia). W przypadku dzieci niepełnosprawnych wysokość świadczenia jest wyższa. Wniosek możesz pobrać i wypełnić on line www.inlandrevenue.gov.uk/taxcredit lub pobrać go z najbliższej oddziału HMRC Enquiry Centre. Informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio pod numerem w Wielkiej Brytanii helpline: 0845 300 3900.

Working Tax Credit mogą otrzymywać osoby pracujące (pracujące na etat lub samozatrudniające się). Osoba ubiegająca się musi mieć, co najmniej 25 lat, i powina pracować, co najmniej 30 godzin tygodniowo.

cdn

Artykuł został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego artykułu odpowiada Stowarzyszenie OVUM; poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

 

* Rubryka redagowana przez Biuro Porad Obywatelskich, ul. Traugutta 2, dyżur tel. (058) 661 31 51 w pon., wt., śr. w godz.17.00-19.00, oraz w czw. w godz.10.00-12.00.

Biuro udziela porad bezpłatnie.