816 (425) 2007-08-10 - 2007-08-23

W policji czeka praca!

Aż 82 wakaty czekają na osoby, które chciałyby pracować w policji w Gdyni!!! Służbę w policji może pełnić:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

- nie karany i korzystający z pełni praw publicznych,

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować . Ponadto w przypadku mężczyzn wymagany jest uregulowany stosunek do służby wojskowej. Dodajmy, że osoby, które w policji zostaną zatrudnione mogą liczyć na korzystny pakiet socjalny, z kolei przejście na emeryturę następuje po 15 latach czynnej służby. Wynagrodzenie na początek wynosi 1470 zł brutto. Jednak zarobki w służbach mundurowych rosną i z roku na rok można liczyć na co raz lepszą pensję. Na kampanie promocyjną pieniądze dał samorząd (20 tys. złotych). W całym województwie pomorskim jest 400 wolnych miejsc pracy w policji.