816 (425) 2007-08-10 - 2007-08-23

Zapisy do...

Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni prowadzi zapisy do publicznej szkoły policealnej dla dorosłych w zawodach technik informatyk i technik bhp. Szkoła młodzieżowa na podbudowie gimnazjum dysponuje jeszcze kilkoma wolnymi miejscami w klasach pierwszych w zawodach technik elektryk i technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły: (0 58) 620 85 15, email:zschie@zschie.pl ul. Sambora 48, 81-201 Gdynia

***

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni ogłasza nabór do Szkoły Policealnej Nr 6 w zawodzie: technik hotelarstwa i kucharz. Dokumenty prosimy składać do dnia 21.08.07r. Informacje pod nr (058) 6201289.

***

Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni ul. Tetmajera 65, tel. (058) 622 26 24 lub 622 08 22 zaprasza absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej do kontynuowania nauki w roku szkolnym 2007/2008 w Technikum Uzupełniającym 3-letnim dla dorosłych wieczorowym, w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Kierownictwo Internatu ZSB informuje, że posiada wolne miejsca w internacie.Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. (058) 622 17 42.

***

Koleżeńsko Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT ogłasza nabór do sekcji piłki siatkowej dziewcząt ze szczególnym wskazaniem na rocznik 1993 i młodsi.

Zajęcia są bezpłatne!

Wszelkich informacji udziela: Sandra Luftner tel. 607 858 167

***

Koleżeńsko Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT ogłasza nabór do sekcji piłki siatkowej chłopców ze szczególnym wskazaniem na rocznik 1993 i młodsi.

Zajęcia są bezpłatne!

Wszelkich informacji udziela: Aleksandra Puch tel. 691 823 692

***

Szkoła Podstawowa nr 13 w Gdyni ul. Halicka 8 ogłasza zapisy na rok szkolny 2007/2008 do klasy I oraz do klas I, II i V integracyjnych. Wymagane dokumenty do klas integracyjnych: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem (058 ) 622-23-43.

***

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni (ul. Orłowska 57) oferuje nowoczesne formy kształcenia na rok szkolny 2007/2008.

Szkoła policealna dla absolwentów liceów profilowanych o profilu ekonomiczno-administracyjnym - roczna szkoła kształcąca w zawodzie – technik ekonomista (dzienna, bezpłatna).

Zapewnienie odbycia praktyk zawodowych w nowoczesnych przedsiębiorstwach (szkoła współpracuje z licznymi zakładami pracy i instytucjami tj.: bankami, ZUS-em, Urzędem Skarbowym, Urzędem Miasta, firmami handlowymi, biurami rachunkowymi). Możliwość współtworzenia projektów unijnych.

Dwuletnia policealna szkoła dla dorosłych kształcąca w zawodzie technik ekonomista o specjalności księgowy pozwala zdobyć atrakcyjny zawód. Nauka w tej szkole odbywa się w systemie zaocznym dwa razy w miesiącu w czasie zajazdów sobotnio-niedzielnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. (058) 624 82 86 oraz na stronie internetowej:www.zsae.int.pl

ikona