Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
818 (427) 2007-08-31 - 2007-09-06

3 września- nowy rok nauki

Prawie 38 tys uczniów rozpocznie w tym roku naukę w gdyńskich szkołach. Uroczysta miejska inauguracja roku szkolnego odbędzie się 3 września w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej.

W pierwszych klasach szkół podstawowych naukę rozpocznie w tym roku 2258 uczniów czyli o 230 mniej niż w roku ubiegłym. Szkoły ogólnokształcące odnotowują wzrost liczby uczniów, co jest rezultatem m.in. wysokiego poziomu kształcenia w Gdyni (aż 30% uczniów liceów w ubiegłym roku szkolnym było spoza naszego miasta).

Samorząd Gdyni, w tym roku przeznaczył rekordową kwotę 15,5 mln złotych na remonty gdyńskich placówek oświatowych. Z unijnych pieniędzy (6 mln zł) realizowana jest termomodernizacja trzech szkół. W pozostałych najczęście remontowano łazienki, wymieniano okna i posadzki. Zakończono już remonty w jednej trzeciej placówek, pozostałe (na zewnątrz budynku) potrwają do 31 września.

W tym roku szkolnym od 15 września do 15 grudnia we wszystkich gdyńskich szkołach prowadzone będą zajęcia dodatkowe (m.in. językowe, wyrównawcze, edukacja kulturalna, sportowe). Umożliwią to pieniądze zdobyte w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji. Gdynia dostała aż 260 tys. złotych, które rozdzielono pomiędzy wszystkie szkoły w mieście.

3 września rozpoczyna się także nowy rok w przedszkolach a w Gdyni aż 60 % maluchów korzysta z tej formy opieki i zainteresowanie gdynian przedszkolami wciąż rośnie. W sumie w gdyńskich placówkach jest 4600 miejsc, w tym 200 nowych, które udało się wygospodarować w już isniejących przedszkolach.

Ważne dla rodziców- tuż przed pierwszym dzwonkiem:

Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto mogą ubiegać się o pomoc finansową.

I tak:

- dofinansowanie zakupu szkolnego mundurka w wysokości 50 złotych, wnioski należy składać do 10 września br,

- stypendium socjalne w wysokości 100 lub 50 złotych miesięcznie, wnioski należy składać do 15 września,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla zerówki w wysokości 70 zł, dla klasy I 130 zł, dla klasy II 150 zł i dla klasy III 170 zł, wnioski należy składać do 10 września.

Informacji udziela Wydział Edukacji UM, tel. (058) 668 84 58, lub szkoły, w których uczniowie podejmą naukę.