818 (427) 2007-08-31 - 2007-09-06

Komunikat

Urząd Miasta informuje mieszkańców o konieczności prowadzenia (ze względów technologicznych) robót, związanych z remontem istniejącej estakady Trasy Kwiatkowskiego, w godzinach nocnych tj. 0.00-4.00. Prace te prowadzone będą do 30.09.2007r. Za uciążliwości przepraszamy!