818 (427) 2007-08-31 - 2007-09-06

Komunikat ZKM w Gdyni

Z dniem 3 września 2007 r. nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

W wybranych kursach linii W zostaną wprowadzone jazdy do Demptowa. Dotyczy to kursów: z Pustek Cisowskich o godz.: 8.45, 9.15, 9.45 w dni powszednie oraz o godz.: 8.51 i 9.51 w soboty, z Redłowa o godz.: 12.23, 12.53, 13.23, 17.28, 18.13, 18.53 w dni powszednie oraz o godz.: 12.40 i 13.40 w soboty.

Jednocześnie w dni powszednie zlikwidowane zostają ostatnie kursy linii W z obu pętli: o godz. 18.30 z Pustek Cisowskich i o godz. 19.28 z Redłowa.

Z uwagi na wprowadzenie w wybranych kursach linii W jazd do Demptowa, skorygowany zostaje rozkład jazdy linii 114. Wybrane kursy w dni powszednie i w soboty w porach, w których autobusy linii W kursują przez Demptowo, zostają przyspieszone bądź opóźnione do 5 minut.

Ponadto we wszystkie dni tygodnia o 3 minuty zostają opóźnione kursy linii 114: o godz. 21.55 z Chyloni i o godz. 22.03 z Demptowa. W kursie z Demptowa zostaje wprowadzone na przystanku „Chylonia Centrum” skomunikowanie z trolejbusem linii 28 z Pustek Cisowskich (w kursie o godz. 22.05), w celu zapewnienia przesiadki z linii 114 na 28.

W soboty do godz. 9.00 oraz w godz. 17.30 – 21.30, a także w niedziele i święta w godz. 17.30 – 21.30 dotychczasowe kursy linii 160 zostają zastąpione kursami linii 107. Dzięki temu w Wiczlinie łączna częstotliwość kursowania autobusów 107 i 147 w ww. porach wzrośnie dwukrotnie, z 40 do 20 minut.

Z uwagi na niską frekwencję w wybranych porach zmniejszona zostaje częstotliwość na linii 180. W soboty po godzinie 17.30 oraz w niedziele i święta po godz. 12 autobusy będą kursować co 60 minut.

Po przerwie wakacyjnej nie wznowią już kursowania autobusy linii 296. Zawieszenie linii spowodowane jest tym, że cena oferty na obsługę tej linii znacznie przekroczyła kwotę, którą ZKM był w stanie przeznaczyć na finansowanie tej linii.

Najważniejsze, pozostałe zmiany w ofercie przewozowej, wprowadzane od 3 września 2007 r., będą polegać na: - likwidacji kursów dojazdowych na linii R z Redłowa (od przystanku „Redłowo SKM - Stryjska”) do Kaczych Buków o godz.: 17.01 i 19.02 w dni powszednie, - opóźnieniu wybranych kursów linii 141 z Witomina na Pogórze w szycie popołudniowym w dni powszednie o 3 minuty, - zmianie godzin odjazdów wybranych kursów linii 153 z ul. Starodworcowej i z Fikakowa, - likwidacji kursów linii 159 o godz.: 7.01 i 7.13 z Pustek Cisowskich do Chyloni w dni powszednie nauki szkolnej, - likwidacji kursów linii 192 o godz.13.25 z Witomina i o godz. 13.42 z Płyty Redłowskiej w niedziele i święta, - uruchomieniu dodatkowych kursów zjazdowych 700 z Małego Kacka i z Witomina do Kaczych Buków oraz zmianie godzin wybranych kursów z Dąbrowy Miętowej do Kaczych Buków, - zmianie godzin odjazdów wybranych kursów zjazdowych 750 z Pustek Cisowskich do ul. Hutniczej (bazy Veolia Transport Gdynia), - zmianie godzin odjazdów wybranych kursów dojazdowych 759 z Pogórza Dolnego do Chyloni, zmianie godzin wybranych kursów zjazdowych 770 z Pustek Cisowskich i z Obłuża Maciejewicza na Pogórze Dolne.