818 (427) 2007-08-31 - 2007-09-06

Ogłoszenie medyczne

Vita-Med. Centrum Opieki Medycznej Gdynia ul. Wejherowska 59 zaprasza mieszkańców Gdyni – mężczyzn w wieku 50-60 lat na bezpłatne badania profilaktyczne finansowane przez gminę Gdynia w kierunku wykrycia raka gruczołu krokowego. Informacja i zapisy (058) 623 07 71, (058) 664 39 19.