818 (427) 2007-08-31 - 2007-09-06

Zapisy do...

Fundacja Magis zaprasza od września na basen przy gimnazjum i liceum Jezuitów w Gdyni (ul. Tatrzańska 35). Już teraz można się zapisać do szkółki pływania (zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych), zajęcia dla bobasów oraz aqua aerobik. Liczba miejsc jest ograniczona. Przyjmowanie zgłoszeń oraz szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 0 510 332 015. Istnieje również możliwość zapisania się na miejscu tj. na basenie w godzinach otwarcia dla osób indywidualnych; poniedziałek, piątek (15.30 -22.15) oraz sobota, niedziela (8.00-22.15). Informacje znajdują się także na stronie internetowej pod adresem http://www.jezuici.pl/stas/.

***

ZMCh Polska YMCA w Gdyni, ul. Żeromskiego 26 informuje, że od 10.09 do 21.09.2007, w godz. 9.00 - 15.00 odbędą się zapisy na studium ruchowe i Gdynia 55+.

***

Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej w Gdyni ogłasza nabór na rok szkolny 2007/2008 do technikum uzupełniającego dla dorosłych kształcącego w zawodzie technik mechanik, technik handlowiec .

Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym, trzy dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek).

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.bandera.neostrada.pl lub dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod nr tel. (058) 625 38 59

***

Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni ul. Energetyków 13a, 81-184 Gdynia tel. (058) 621 66 13, fax. (058) 627 76 75 prowadzi rekrutację do szkół:

Technikum Budowy Okrętów dla Dorosłych - 3 lata technik budownictwa okrętowego (dla absolwentów ZSZ po kierunkach: mechanicznym,okrętowym, elektrycznym).Nauka odbywa się w trybie dla dorosłych 3 razy w tygodniu w godz. od 15.00 do 20.10.

Zasadnicza Szkoła dla Dorosłych monter kadłubów okrętowych cykl 2-letni, monter systemów rurociągowyc cykl 2-letni, ślusarz cykl 3-letni.

Do szkoły mogą zgłaszać się słuchacze, którzy ukończyli 17 lat (pracujący i poszukujący pracy).

Szkoła Policealna nr 1 technik informatyk na podbudowie liceum profilowanego - zarządzanie informacją. Nauka trwa 1 rok, kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez OKE. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych technik informatyk - tryb zaoczny. Nauka trwa 2 lata, kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez OKE. Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę.

***

Kolegium Miejskie - Szkoła Policealna Nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni ul. Raduńska 21 tel./ fax. (058) 623 04 52, e- mail: kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl ogłasza nabór absolwentów szkół średnich w zawodach:

technik informatyk, technik rachunkowości, technik informacji naukowej i technik obsługi turystycznej.

Nauka jest bezpłatna, trwa cztery semestry. Zajęcia odbywają się w systemie:

a) stacjonarnym (dziennie) od wtorku do czwartku;

b) zaocznym (piątek i sobota), co 2 tygodnie.

Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od pn. do pt. w godz. 8.00-18.00 lub strona www.kolegiummiejskie.info. Sekretariat przyjmuje tylko komplet dokumentów.

Kolegium Miejskie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdyni – Chyloni ul. Raduńska 21 tel. / fax. (058) 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl Ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2007/2008 do I klasy:

-3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej oraz gimnazjum (szkoły podstawowej dawnego typu 8-letniej). Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (dziennym, wieczorowym; od wtorku do czwartku) i zaocznym (piątek, sobota, co 2 tygodnie) i jest bezpłatna. -2-letniego Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej oraz Gimnazjum (szkoły podstawowej dawnego typu 8-letniej). Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (dziennym, wieczorowym; od wtorku do czwartku) i zaocznym (piątek, sobota, co 2 tygodnie) i jest bezpłatna.

W Kolegium Miejskim działa Rada Słuchaczy. Uwaga! Istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia w klasach II i III.

Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela Sekretariat Kolegium Miejskiego czynny od pn. do pt. w godz. 8.00-18.00 lub znaleźć je można na stronie www.kolegiummiejskie.info. Sekretariat przyjmuje tylko komplet dokumentów.

***

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni (ul. Orłowska 57) oferuje nowoczesne formy kształcenia na rok szkolny 2007/2008.

Szkoła policealna dla absolwentów liceów profilowanych o profilu ekonomiczno-administracyjnym - roczna szkoła kształcąca w zawodzie – technik ekonomista (dzienna, bezpłatna)

Co daje szkoła?

• możliwość zdobycia w ciągu jednego roku atrakcyjnego zawodu

• rzetelne przygotowanie do zewnętrznego egzaminu zawodowego

• szansę na dobrą pracę

• naukę w nowoczesnym – modułowym systemie kształcenia z wykorzystaniem pracowni symulacyjnych

• zapewnienie odbycia praktyk zawodowych w nowoczesnych przedsiębiorstwach (szkoła współpracuje z licznymi zakładami pracy i instytucjami tj.: bankami, ZUS-em, Urzędem Skarbowym, Urzędem Miasta, firmami handlowymi, biurami rachunkowymi)

• możliwość współtworzenia projektów unijnych.

Szkoła Policealna dla Dorosłych - dwuletnia szkoła policealna kształcąca w zawodzie technik – ekonomista (zaoczna, bezpłatna) z akcentem na naukę programu księgowego: SYMFONIA

Co daje szkoła?

Dwuletnia policealna szkoła dla dorosłych kształcąca w zawodzie technik ekonomista o specjalności księgowy pozwoli zdobyć atrakcyjny zawód. Nauka w tej szkole odbywa się w systemie zaocznym dwa razy w miesiącu w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. (058) 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.int.pl

***

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni ogłasza nabór do Szkoły Policealnej Nr 6 w zawodzie: technik hotelarstwa i kucharz. Informacje, tel. (058) 620 12 89.

 

***

Koleżeńsko Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT ogłasza nabór do sekcji piłki siatkowej dziewcząt ze szczególnym wskazaniem na rocznik 1993 i młodsi.

Zajęcia są bezpłatne!

Wszelkich informacji udziela: Sandra Luftner tel. 0 607 858 167

Koleżeńsko Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT ogłasza nabór do sekcji piłki siatkowej chłopców ze szczególnym wskazaniem na rocznik 1993 i młodsi.

Zajęcia są bezpłatne!

Wszelkich informacji udziela: Aleksandra Puch tel. 0 691 823 692

***

Towarzystwo Polsko- Niemieckie w Gdyni przyjmuje zapisy na kursy języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy wsparciu Konsulatu Generalnego Niemiec. Rozpoczęcie zajęć: połowa września 2007. Zapisy w siedzibie Towarzystwa: Gdynia, ul. Świętojańska 132, odbędą się 5 i 7 września w godz. 16.30 - 18.00. E-mail: tpngdynia@op.pl, www.tpngdynia.dl.pl

***

Siesta; Gdynia ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel. (058) 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl zaprasza osoby w wieku 50+ na kursy językowe przygotowane specjalnie dla seniorów (kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i niemieckiego, każdy na dwóch poziomach zaawansowania).

Zajęcia rozpoczynają się już we wrześniu, cena to 7,5 zł/60 min.