820 (429) 2007-09-14 - 2007-09-20

Do sprzedawców alkoholu!

30 września 2007r. mija termin wnoszenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych w 2007r.
Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miasta, pokój 27, w godz.od 8.00 do 15.00 lub na konto: w NORDEA Bank Polska SA w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
Kopie dowodu wniesienia opłaty należy przedłożyć w pokoju 223 Urzędu Miasta, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.