820 (429) 2007-09-14 - 2007-09-20

Jubileusz „sportowej”

13 października 2007 roku w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni odbywać się będzie uroczystość 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 14. Wszystkich absolwentów, sympatyków, nauczycieli i pracowników serdecznie zapraszamy na uroczystość rocznicową.Początek obchodów w budynku szkoły od godz. 11.30.Tego dnia w restauracji Róża Wiatrów odbędzie się również Bal Jubileuszowy-koszt 100 złotych od osoby.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły - nr tel. 58 620 56 55; www.zssogdy.neostrada.pl.