820 (429) 2007-09-14 - 2007-09-20

Lekcje astronomii w Planetarium

6.09.br wiceprezydent miasta Ewa Łowkiel i rektor Akademii Morskiej Józef Lisowki podpisali porozumienie dotyczące lekcji dla uczniów II klas gdyńskich gimnazjów i liceów ogólnokształcących w Planetarium Akademii Morskiej. Programem zajęć objętych będzie 4,5 tys. młodych ludzi; część już od 10 września, a część po feriach zimowych.
Od 10 września do 30 listopada odbędzie się 120 lekcji. Każda trwać będzie 45 minut a dotyczyć będzie: elemetów astronomii, astronawigacji i geografii. Uczniowie zobaczą m.in. obraz nieba widziany z bieguna północnego oraz równika, a także z Gdyni. Dowiedzą się jakie są skutki rocznych zmian położenia Ziemi względem Słońca, a ponadto jak marynarze określają swoje miejsce na morzu wg obserwacji gwiazd i planet.
Lekcje te mają ułatwiać uczniom zrozumienie zagadnień związanych z astronomią, uatrakcyjnić zajęcia szkolne.
Za nauczanie gdyńskich uczniów w Planetarium zapłaci gmina, do końca bieżącego roku 30 tys. złotych.
Program kontynuowany będzie w semestrze letnim, tak by wszyscy gdyńscy drugoklasiści mogli z niego skorzystać.
To drugi tak duży projekt dotyczący nauczania poza macierzystymi placówkami. Miasto współpracuje już z Akwarium Gdyńskim, gdzie również prowadzone są zajęcia w pełni finansowane przez gminę.