820 (429) 2007-09-14 - 2007-09-20

Nowoczesność i styl naszego miasta

W dniach 27-29 września 2007 r. odbędzie się w Gdyni międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni - Architektura lat międzywojennych i jej ochrona". Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej www.gdynia.pl.
POZNAJ GDYŃSKI MODERNIZM
Przy okazji konferencji naukowej przewidziane są dwie wędrówki tematyczne dla mieszkańców pod hasłem: „Spotkania z gdyńskim modernizmem". Zorganizowane przez Urząd Miasta Gdyni oraz Miejską Informację Turystyczną i gdyńskich przewodników turystycznych, odbędą się w sobotę 29 września 2007 r.
Wędrówka 1. Modernizm na Kamiennej Górze. 29.09.2007 r. godz. 9.00 start przy wejściu do nowego gmachu Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego.
Wędrówka 2. Modernizm w Śródmieściu- 29.09.2007 r. godz. 16.00 start przy pomniku Antoniego Abrahama na Placu Kaszubskim.
Wycieczki są piesze, bezpłatne, prowadzone przez licencjonowanych przewodników turystycznych i odbędą się bez względu na warunki pogodowe. Czas trwania każdej z wycieczek to około 2 godzin. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o zgłoszenie zamiaru udziału do Zespołu Prasowego Urzędu Miasta tel. (058) 66 88 125 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub emailem na adres: ratusz@gdynia.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25.09.2007 r. do godz. 16.00.