820 (429) 2007-09-14 - 2007-09-20

Teatr Muzyczny w dobrych rękach

W poniedziałek, 10.09.2007 r. w Sali Konferencyjnej Teatru Muzycznego w Gdyni podpisano umowę dotyczącą wspólnego prowadzenia tej placówki przez samorząd wojewódzki i miasto. Podpisy złożyli: ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego: Marszałek Jan Kozłowski oraz Wicemarszałek Mieczysław Struk, a ze strony gminy Gdynia Prezydent Wojciech Szczurek.
Dla teatru oznacza to większe pieniądze na działalność bieżącą oraz na planowaną rozbudowę budynku.
I tak zgodnie z podpisanym porozumieniem dotacje na działalność teatru ujęte w budżetach na rok 2008 przez każdą ze Stron będą nie mniejsze niż:
-dotacja wojewódzka 6 300 000 zł,
- dotacja od miasta- 2 000 000 zł.
Do 2011 roku postanowiono przeprowadzić modernizację obiektu Teatru wraz z jego niezbędną rozbudową w ramach wspólnej aplikacji o sfinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych. Dodajmy, że na ten cel potrzeba 50 mln zł, z czego 75% ma dać właśnie Unia Europejska.
Teatr Muzyczny, który w tym roku świętuje 50-lecie działalności przygotował dotychczas 225 premier: musicali, operetek, bajek dla dzieci, koncertów i spektakli kameralnych. Wśród nich największą popularnością cieszyły się: Skrzypek na dachu, Les Miserables, West Side Story czy Evita. Hitami ostatnich sezonów są spektakle Chicago, Klatka Wariatek, 12 ławek czy Fame.