820 (429) 2007-09-14 - 2007-09-20

Termomodernizacja w oświacie

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni", nr PL0146, który decyzją Ministra Spraw Zagranicznych Norwegii z dnia 15 maja 2007 r. otrzymał dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 1 988 235 EUR, stanowiącej 78% kwoty wydatków kwalifikowalnych.
Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną dostarczaną do budynków oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku poprzez redukcję emisji tlenku węgla i pyłu PM do atmosfery.
Projekt zakłada termomodernizację siedmiu obiektów w latach 2007-2008, w tym w 2007 r.: Zespołu Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych wraz z Zespołem Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 77, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Chylońskiej 237 i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Rozewskiej 33, oraz w 2008 r.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Płk. Dąbka 207, Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27, Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej 36 oraz Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 28.
Zostaną tu wykonane nastepujące prace: wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych, ocieplenie ścian i stropodachów oraz modernizacja systemów grzewczych.
Realizacja prac odbywa się metodą mało odpadową, uwzględniającą możliwość odzysku powstających odpadów. Wszelkie niemożliwe do odzysku odpady utylizowane są wg najlepszej dostępnej technologii.
Realizacja projektu jest częścią polityki samorządu na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście.