820 (429) 2007-09-14 - 2007-09-20

Uwaga,wybory parlamentarne!

Przypominamy, że kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na 21 października 2007 roku, mogą zgłaszać tylko pełnomocnicy komitetów wyborczych w terminie do dnia 21 września 2007 r., w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Gdyni , al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 pok. 216 do godz. 16.00.
Indywidualne zgłoszenia nie będą przyjmowane.