820 (429) 2007-09-14 - 2007-09-20

Warsztaty dla organizacji pozarządowych

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na szkolenie na temat: „Pozyskiwanie środków na realizację zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert".
Oferta Centrum skierowana jest do organizacji pozarządowych mających siedzibę w Gdyni lub działających na rzecz mieszkańców Gdyni, w tym także organizacji w trakcie rejestracji.
Zainteresowanie warsztatami nie ustaje od ponad dwóch lat; najbliższe odbędą się 28 września (piątek) w godzinach od 16.30 do 19.30 w siedzibie Centrum przy ulicy 3 Maja 27/31.
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń, prosimy jedynie o wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.gdynia.pl i w GCOP tel/fax (058) 621 80 98.
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o udziale w warsztatach.
Zachęcamy do udziału w warsztatach z niżej wymienionych powodów:
- wydatki samorządu gdyńskiego na zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym systematycznie rosną, w 2006 roku przekroczyły one kwotę 18 milionów złotych,
- przygotowywany jest harmonogram otwartych konkursów ofert na zadania realizowane w 2008 roku,
- spotkanie będzie również okazją do nawiązania współpracy z GCOP, a także wymiany doświadczeń z innymi organizacjami działającymi w Gdyni.
Z oferty skorzystało do tej pory ponad 280 osób działających na rzecz gdyńskich organizacji.