820 (429) 2007-09-14 - 2007-09-20

Ważny komunikat w sprawie dowodów!

Wobec najnowszych decyzji dotyczących terminów wymiany książeczkowych dowodów osobistych informujemy, że: Wnioski o nowy dowód osobisty należy nadal składać do 31.12.2007r., natomiast do 31 marca 2008r. w myśl nowej ustawy można posługiwać się książeczkowymi dowodami osobistymi, w celu poświadczenia tożsamości i obywatelstwa polskiego.