Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

822 (431) 2007-09-28 - 2007-10-04

Nagroda za dotacje ekologiczne

27.09.br.na generalnej Konferencji Związku Miast Bałtyckich odbywającej się w Pärnu (Estonia)- Gdynia otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii „Użycie zrównoważonych instrumentów ekonomicznych". Do konkursu na Najlepszą Praktykę Środowiskową zgłoszony został system dotacji ekologicznych (likwidacja tzw. niskiej emisji, usuwanie azbestu oraz przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej) udzielanych przez miasto ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gdyni. Szerokie spektrum dotacji oraz nowatorska forma współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska SA sprawiła, że kapituła konkursu zdecydowała o przyznaniu Gdyni pierwszego miejsca.
Dodajmy, że w kategorii zrównoważonego zarządzania energią pierwszą nagrodę zdobyło miasto Vaxjo (Szwecja), zaś w kategorii informator o stanie środowiska - siostrzane miasto Gdyni - Kristiansand (Norwegia).