822 (431) 2007-09-28 - 2007-10-04

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Caritas Archidiecezji Gdańskiej serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do udziału w dziesięciodniowych warsztatach, organizowanych w ramach projektu „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych".
Warsztaty poświęcone są doskonaleniu umiejętności społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych. W trakcie warsztatów odbędą się: konsultacje z doradcą zawodowym (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, pisanie dokumentów aplikacyjnych), zajęcia z autoprezentacji, trening asertywności, nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo psychologiczne. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewniony również ciepły posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
Projekt realizowany jest przez Caritas Polska we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Europejskim Funduszem Społecznym.
Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach pod numerem telefonu (058) 553 89 09 (Sopot, al. Niepodległości 632, adres e-mail: sopot@188.caritas.pl).