822 (431) 2007-09-28 - 2007-10-04

Youth - młodzież zmienia współczesne miejskie zwyczaje

24.09.br zainaugurowano projekt finansowany z funduszy unijnych o nazwie - „Youth - Młodzież zmienia współczesne miejskie zwyczaje transportowe" (Youngster Overhauls Today's Urban Transport Habits) realizowany w ramach europejskiego programu Inteligentna Energia - Europa (IEE). Dwuletni projekt, realizowany jest równolegle w czterech europejskich miastach - partnerach: Rotterdamie, Berlinie, Bukareszcie i Gdyni (Gdynia jest jedynym polskim miastem, w którym realizowany jest projekt Youth). Za wdrożenie projektu w naszym mieście odpowiedzialny jest Zarząd Komunikacji Miejskiej.
Projekt wpisuje się w niezwykle aktualną z perspektywy współczesnego świata tematykę kryzysu energetycznego i problemów środowiskowych. Jego głównym założeniem jest promocja ekologicznego transportu publicznego wśród młodzieży.
Uwaga!!!
Wszyscy młodzi ludzie będą mogli wziąć udział w konkursie organizowanym, w ramach projektu Youth.
Youth ma na celu zmianę postaw i zwyczajów młodych ludzi oraz zaangażowanie ich jako promotorów i uczestników prowadzonej w ich środowiskach kampanii na rzecz odnawialnych źródeł energii i wydajności energetycznej. Uczestnicząc w programie, przekazują oni konkretne pomysły i sugestie dla lokalnych polityk transportowych oraz wypowiadają opinie na temat rozwoju transportu miejskiego. Ważnym elementem projektu są kampanie propagujące odnawialne źródła energii i wydajność energetyczną - prowadzone w całości przez młodych ludzi w ich szkołach. Młodzież ma pełną swobodę ekspresji - do wyboru zaś wszelkie dostępne techniki - od tradycyjnych, jak plakat, ulotka, po nowatorskie - spot, film, nagranie mp3, czy nawet sztuka teatralna.
To prawdziwe pole do popisu dla młodzieńczej kreatywności! Najlepsze projekty ruszą w objazdową wystawę po 4 miastach partnerach, zaś najlepsza grupa młodych twórców z każdego z miast partnerskich wyjedzie na wycieczkę do jednego z miast biorących udział w projekcie w celu wymiany doświadczeń z tamtejszą młodzieżą. W Gdyni patronat nad projektem objął Prezydent miasta - Wojciech Szczurek.
W każdym z miast partnerów, działania w ramach projektu wspiera Ambasador Projektu - osoba znana, wywodząca się z lokalnego środowiska, która swoim autorytetem zachęca młodych ludzi nie tylko do uczestnictwa w projekcie, ale również do stosowania jego głównych założeń w życiu codziennym. W Gdyni rolę Ambasadora pełni Marcin Hakiel, znakomity tancerz, który zasłynął zwycięstwem w polskiej edycji „Tańca z gwiazdami", a ostatnio 4. miejscem - wraz z Katarzyną Cichopek - w Tanecznej Eurowizji 2007. Pan Marcin jest absolwentem gdyńskiego Liceum nr 3, obecnie zaś rozwija w kraju sieć swoich szkół tańca „Akademia Tańca Hakiel".
Kontakt i dodatkowe informacje: Justyna Staszak, e-mail: j.staszak@zkmgdynia.pl