823 (432) 2007-10-05 - 2007-10-11

„Modernizm w Europie, modernizm w Gdyni” - podsumowanie konferencji

W dniach 27-29 września 2007 r. odbyła się w Gdyni międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona", zorganizowana przez Urząd Miasta Gdyni - Miejskiego Konserwatora Zabytków. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w obradach wziął udział Wiceminister Jarosław Sellin. Przy organizacji konferencji, z Urzędem Miasta Gdyni współpracowali: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Polski Komitet Narodowy ICOMOS oraz międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną modernizmu DOCOMOMO.
W konferencji wzięli udział naukowcy i konserwatorzy ze wszystkich większych ośrodków naukowych Polski oraz specjaliści z ośmiu krajów: z Białorusi, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii.
W obradach uczestniczyli teoretycy i konserwatorzy - specjaliści od modernizmu, ale także architekci i mieszkańcy Gdyni zainteresowani tym tematem. Szczególne zainteresowanie mieszkańców wzbudziły prelekcje dotyczące architektury Gdyni i jej architektury w kontekście innych miast. Uczestnicy konferencji podkreślali bardzo dobrą organizację imprezy i zgłosili chęć przybycia na następną konferencję do Gdyni za dwa lata.
W związku z konferencją, w sobotę 29 września 2007 r. zorganizowane zostały dwie wycieczki dla mieszkańców Gdyni pod hasłem „Spotkania z gdyńskim modernizmem". Wycieczka pierwsza obejmowała Kamienną Górę, a druga Śródmieście. Wędrówki prowadzone były przez licencjonowanych przewodników współpracujących z Urzędem Miasta Gdyni. Obie zgromadziły liczne grono zainteresowanych, które szacuje się na około 100 osób na każdej wycieczce. Po wycieczkach w Klubie Filmowym wyświetlony został film edukacyjny pod tytułem „Zabytkowa Gdynia", przygotowany w związku z konferencją.