824 (433) 2007-10-12 - 2007-10-18

„Promyk” szkoli

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk" Gdynia, ul. Maciejewicza 11 uruchamia bezpłatny program szkoleń o następującej tematyce:
1.Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
2. Dieta i aktywność osoby chorej na cukrzycę
3. Opieka nad osobą niepełnosprawną z ograniczoną możliwością poruszania się i samoobsługi
4. Opieka i rehabilitacja osób dotkniętych chorobami układu nerwowego: Alzhaimer, Parkinson, demencja.
Zgłoszenia pod numerem tel. (058) 782 76 09, (058) 782 76 10 w godz 8.00-14.00.