825 (434) 2007-10-19 - 2007-10-25

21 października 2007 - wybory do Sejmu i Senatu RP Polska ma głos!

Na 21 października 2007 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.
W Gdyni głosować będzie można w 119 lokalach wyborczych (od godz. 6.00 do 20.00). Na głosowanie trzeba zabrać dowód osobisty.
***
Prawo udziału w głosowaniu ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i nie został pozbawiony praw publicznych lub ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, ani pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.
***
Warunkiem ważności oddanego głosu w wyborach do Sejmu RP jest głosowanie tylko na jedną wybraną listę. Na listę wyborca głosuje przez postawienie znaku „X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje na jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.
***
Warunkiem ważności głosu w wyborach do Senatu RP jest oddanie głosu na nie więcej niż 3 kandydatów. Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratkach z lewej strony obok nazwisk 3 kandydatów, lub 2 kandydatów, lub obok nazwiska 1 kandydata.
***
50 tablic ogłoszeniowych z obwieszczeniami wyborczymi (zawierającymi m.in. adresy komisji obwodowych, listy kandydatów na posłów i senatorów) ustawiono we wszystkich dzielnicach Gdyni, po dwie, trzy w każdej dzielnicy. W Śródmieściu tablice znajdują się przy ul. Świętojańskiej przystanek przy Urzędzie Miasta, na Skwerze Plymouth - przystanek oraz na Dworcu Głównym PKP - środkowy kwietnik koło przystanku.
***
W dniu 21 października 2007 roku osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz z powrotem do miejsca zamieszkania. Zamówienia można składać pod numerem telefonu (058) 623 50 78, w dni powszednie w godz. od 6.00 do 20.00, a w sobotę od godz. 9.00 do 19.00.
W niedzielę wyborczą zamawianie transportu oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godzinach od 6.00 do 20.00 tylko na terenie miasta Gdyni.
***
Przypominamy, że obwieszczenia z adresami komisji obwodowych oraz listami kandydatów do Sejmu i Senatu RP drukowalismy w dwóch poprzednich numerach „Ratusza".

  • ikonaOpublikowano: 18.10.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona