825 (434) 2007-10-19 - 2007-10-25

Niepełnosprawny pracownik na rynku pracy

Centrum Integracja Gdynia - Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni serdecznie zapraszają pracodawców, firmy, przedsiębiorców na Spotkanie Konsultacyjno - Informacyjne „Niepełnosprawny pracownik na rynku pracy" które odbędzie się 25 października 2007 r. w godz. 10.00 - 14.00 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, sala Lazurowa (D6) - Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98.
Celem spotkania jest przekazanie wiedzy w kwestii możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz pozyskanie przez pracodawców nowych pracowników.
W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną aspekty prawne i społeczne zatrudniania osób niepełnosprawnych. O uprawnieniach oraz obowiązkach pracodawców związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych uczestnicy spotkania będą mogli szczegółowo dowiedzieć się również w trakcie konsultacji. Przewidziano także możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje z przedstawicielem Centrum Integracja Gdynia (np. w siedzibie firmy). Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz wzór formularza oferty pracy.
Odpowiedzi na pytania wszystkich zainteresowanych udzielać będą przedstawiciele: Centrum Integracja Gdynia, Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Referatu Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni.

  • ikonaOpublikowano: 18.10.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona