825 (434) 2007-10-19 - 2007-10-25

Podziękowania

Dyrekcja Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni pragnie podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom i uczniom za zaangażowanie przy organizacji obchodów jubileuszu 50-lecia szkoły.
Szczególnie chcielibyśmy podziękować Kalinie i Ryszardowi Krauze, Dimitriosowi Daniiloudis, Robertowi Grądzielowi i firmie Dim Lab oraz Bogusławowi Witkowskiemu i firmie VBW Engineering.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni pragnie podziękować rodzicom i nauczycielom, których ofiarność i pomoc pozwoliła zorganizować 11.10. br. obchody 20-lecia Szkoły Podstawowej nr 43. Szczególne podziękowania należą się głównym sponsorom: Annie Bieszke, Ewie Klejna, Markowi Zabiegałowskiemu i Alinie Elwart.

  • ikonaOpublikowano: 18.10.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona