825 (434) 2007-10-19 - 2007-10-25

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ulicy Morskiej 186 w budynku IV LO, w każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00. Oto harmonogram na najbliższy okres: 25.10.-Krystyna Bieszk, 8.11.-Ewa Bałdyga,15.11-Irena Koszucka, 22.11.-Arkadiusz Radzimowski, 29.11-Artur Beń.
W każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30 dyżur pełni radny miasta Sławomir Kwiatkowski. W każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach 17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
Ponadto informujemy, że począwszy od listopada nastąpi korekta godzin pracy Biura Rady Dzielnicy. Biuro będzie czynne w poniedziałki od 8.00 do 12.00, wtorki od 13.00 do 17.00 i środy od 8.00 do 14.00.
***
Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady na ul.Godebskiego 8, SP nr 33, nr tel.(058) 625 32 95 w godz.17.00-18.00. W poniedziałki dyżurują radni dzielnicy a we wtorki dyżuruje radna Miasta Beata Łęgowska i członkowie Zarządu Dzielnicy: 22.10 - Jerzy Słowikowski, 29.10 - Bogusława Walda.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza w każdą środę w godz.17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. Witomińskiej 8. Oto harmonogram: 24.10. - Włodzimierz Bardo, 31.10.- Maciej Zielonka.
Rada Dzielnicy Działki Leśne informuje, że na VI sesji, ktora odbyła się 9.10.2007r. uchwalony został plan finansowy na rok 2008. Posiadane środki finansowe Rada Dzielnicy rozdzieliła w następujący sposób: 70% przeznaczyła na „inwestycje, 30% na pomoc dla szkół, bibliotek, na dożywianie i organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Radni z Jackiem Oskarbskim naczelnikiem Wydziału Inżynierii Ruchu Urzędu Miasta Gdyni i Arturem Rysiem, autorem opracowania „Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projekt koncepcyjny usprawnień ruchu na podstawowym układzie ulic w dzielnicu Działki Leśne", omówili i zatwierdzili wstępny projekt reorganizacji ruchu drogowego w dzielnicy.

***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo zaprasza w każdą środę w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy, w biurze RD przy ul. Czeremchowej 1 p. nr 39, tel. (058) 664 56 21. I tak: 24.10.- Iwona Broda, 31.10 - Grażyna Czerwińska. Ponadto w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w drugą środę miesiąca radny miasta Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
***
Klub Integracyjny „Wzgórze" przy Radzie Dzielnicy Wzgórza Św. Maksymiliana informuje mieszkańców dzielnicy, że w DDPS przy ul. Gen. Maczka odbywają się spotkania z muzyką. Na wspólne śpiewanie zaprasza radna Kazimiera Zaremba w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca w godz. 16.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w SP Nr 8 przy ul.Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 8.00 - 15.00 i w czwartki w godz. 11.00 - 18.00. Telefon: (058) 664 92 75. W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury. Z Przewodniczącą Zarządu - mgr Jolantą Roszczynialską można umówić się za pośrednictwem biura W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady udzielane są społecznie przez mgr Doriana Masłowskiego informacje i opinie prawne.W każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 radni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów: 25.10 - Regina Szmal.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza na dyżury radnych w każdy czwartek w godz.17.00-19.00 do biura Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w SP nr 21 tel. (058) 661 90 68. I tak: 25.10 - Adam Borodo.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze Rady w SP nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00-18.00, tel. (058) 629 44 03.
I tak: 24.10.-Mariusz Pająk, 31.10. - Małgorzata Pettkowska. W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca w biurze Rady w godz. 17.00-18.00 dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski. Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 - 16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Chylonia tel: (058) 663 63 18, zaprasza mieszkańców do swojej siedziby przy ul. Morskiej 192 (budynek SP Nr 10) w środy w godz. 17.00-18.00 na dyżury radnych: 25.10.- Janusz Szeligiewicz, 31.10.- Roman Bieszke.
W każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 15.30-16.30 dyżur pełni radny miasta Paweł Stolarczyk, a w godz.16.30-17.30 dyżur pełni radny miasta Arkadiusz Gurazda, w każdą drugą środę miesiąca dyżur pełni radny miasta Marcin Horała. W każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej, w każdą pierwszą środę miesiąca dyżur pełni funkcjonariusz Policji.
***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja tel.: (058) 624 66 87 zaprasza mieszkańców do swojej siedziby przy ul. Narcyzowej 1/2 we wtorki w godz.11.00 - 18.00 i środy w godz. 9.00 - 16.00. W godz.17.00 -18.00 dyżur pełnią radni i tak: 23.10.-Janina Bolesławska, 30.10.-Stella Hebanowska. Ponadto w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że dyżury odbywają się w Biurze Rady Dzielnicy w godz. 17.00 - 18.00. W trzecią środę miesiąca w godz. 12.30- - 13.30 dyżuruje radna Miasta Joanna Chacuk. Radni pełnią dyżury w Biurze RD w SSP nr 34 przy ul. Cylkowskiego 34. I tak 25 br.- radny Józef Leszczyński (komisja Gospodarki Komunalnej). Natomiast w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.16.00 -17.00 dyżuruje pracownik socjalny z DOPS nr 1.
Rada dzielnicy posiada stronę internetową: www.redlowo.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.redlowo@gdynia.pl.

***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (ul. SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: poniedziałki i środy od godz. 9.30 do 15.00, oraz czwartki 9.30.-12.30.
Dyżury w pierwszy i ostatni poniedziałek m-ca w godz. 17.30 - 18.30 pełnią Radni Dzielnicy, Straż Miejską oraz dzielnicowi Policji. I tak: 29.10.- Elżbieta Kowalska i Wanda Strzyżewska, 5.11. - Marta Soszyńska i Jacek Zdybel.
Strona internetowa: http://stronarady.dabrowka.net
***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza w każdy poniedziałek w godz.18.00-19.00 na dyżury radnych dzielnicy oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. Dyżury w biurze Rady przy ul.Podgórskiej 14, p. nr 15, tel. (058) 665 50 00 pełnić bedą: 22.10 - Gerard Bastian, Jarosław Kłodziński, 29.10 - wiceprzewodnicząca Zarządu Dzielnicy Irena Mossakowska.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje o dyżurach radnych, które odbywają się w Biurze Rady, w Miejskiej Bibliotece Publicznej /filia nr 15 przy al. Marsz. Piłsudskiego 18 w godz.17.00-18.00. I tak: 22.10 - Barbara Barbarowicz, 29.10- Łucja Marzec, 5.11.- Michał Bodziński.

  • ikonaOpublikowano: 18.10.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona