825 (434) 2007-10-19 - 2007-10-25

Szukasz swoich korzeni?

Osoby interesujące się historią swojej rodziny, poszukujące informacji o herbach oraz pasjonatów genealogii zapraszamy do Czytelni Naukowej, ul. Bpa Dominika 17. Informacje na ten temat można tu znaleźć w kilkudziesięciu herbarzach, pocztach herbów, spisach nazwisk, m.in. „Herbach szlacheckich Rzeczypospolitej Obojga Narodów", „Kronice polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy", Herbarzu szlachty polskiej", „Herbach patrycjatu gdańskiego", „Herbarzu rodzin tatarskich", „Herbach rycerstwa polskiego", „Poczcie polskich rodów arystokratycznych", „Polskich herbach ziemskich" oraz „Poradniku genealoga amatora".
Na miejscu można liczyć na fachową pomoc bibliotekarzy, a także wykonać odbitkę ksero. Zapraszamy w godz.; pn., wt., czw., piąt. 9.00-19.00, sob. 9.00-15.00, niedz. 9.00-14.00, tel. 0-58 622-10-99, email c.naukowa@mbpgdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 18.10.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona