825 (434) 2007-10-19 - 2007-10-25

W środę sesja

W środę 24 października 2007 roku o godz. 12.00, w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się XII sesja Rady Miasta Gdyni.
Porządek obrad przewiduje m.in. dyskusję nad projektami:
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007.
- przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejonu ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka;
- wezwania radcy prawnego Moniki Tarnowskiej - pełnomocnika Władysławy Grabarskiej do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr VIII/190/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej;
- wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Miasta Gdyni w 2008 r.;
- wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Niezapominajka" w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23 w 2008 r.;
- nadania imienia XIV Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi;
- przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
- stwierdzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011.

  • ikonaOpublikowano: 18.10.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona