Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
827 (436) 2007-11-09 - 2007-11-15

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 7 w Gdyni w dn. 10.11.2007
w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.