Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
827 (436) 2007-11-09 - 2007-11-15

Po sesji Rady Miasta

24 października 2007 roku po raz trzynasty w tej kadencji obradowali Radni Miasta Gdyni. Radni podjęli 11 uchwał.
I tak zdecydowali m.in. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze św. Maksymiliana, rejon ul. Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej. Obszar ten obejmuje częściowo teren wpisany do rejestru zabytków i teren z nim sąsiadujący, zlokalizowany wokół osi, którą stanowi ul.10 Lutego.
Wspominany wyżej obszar ma przede wszystkim uwzględniać usługi o charakterze śródmiejskim z udziałem funkcji mieszkaniowej oraz zieleni a także uporządkowanie walorów historyczno- kulturowych obszaru, uporządkowanie i podniesienie jakości przestrzeni publicznych.
Radni Miasta jednogłośnie uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka.
Decyzją Radnych imię Mikołaja Kopernika otrzymały dwie szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr V przy ul. Wejherowskiej 55: XIV LO i Gimnazjum NR XIII.
Radni ujednolicili również stawki opłaty stałej w gdyńskich przedszkolach. Pięciogodzinny pobyt nadal jest bezpłatny (w Gdyni korzysta z takiej formy opieki 700 dzieci). Za całodzienną opiekę w przedszkolu opłata stała wyniesie od 1 stycznia 2008 roku 190 zł. Osoby, które zapisywać będą dzieci do przedszkola w połowie miesiąca zapłacą 50 % opłaty stałej. Podobnie rodzice poniosą połowę kosztów, w przypadku zabierania dzieci z placówki w połowie miesiąca. Ponadto rodzicom przy 30 dniowej nieobecności dziecka przysługuje zwrot połowy opłaty stałej. Dodajmy, że w Gdyni spośród 8340 dzieci ponad 71% w wieku od 3 do 6 lat objętych jest opieką przedszkolną, a dofinansowanie gminy do każdego malucha wynosi 400 złotych miesięcznie.
Radni zdecydowali także, że opłata za dziecko w gdyńskim żłobku od 1 stycznia 2008 roku wynosić będzie 190 złotych. W tej chwili do placówki uczęszcza 100 maluchów w wieku od 4 miesięcy do 3 lat, a pobyt każdego dziecka miasto dofinansowuje kwotą 700 złotych miesięcznie. Jeszcze w tym roku (w grudniu) w placówce przybędzie dodatkowych 25 miejsc, po przeniesieniu na Demptowo Domu Małego Dziecka, którego siedziba znajduje się aktualnie w budynku żłobka „Niezapominajka".
Pełna treść wszystkich uchwał Rady Miasta jest dostępna na naszej stronie: www.gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 08.11.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona