UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
827 (436) 2007-11-09 - 2007-11-15

Połowy poetyckie 2007

Centrum Kultury w Gdyni Przystań Poetycka „Strych" ogłaszają VI Gdyński Przegląd „Połowy Poetyckie 2007".
W ramach Przeglądu odbędą się dwa konkursy: konkurs jednego wiersza oraz konkurs na zestaw wierszy.
Konkurs jednego wiersza
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców. Warunkiem uczestnictwa jest osobiste odczytanie jednego niepublikowanego wiersza i złożenie czytelnej, podpisanej kopii tegoż na ręce jury. Konkurs odbędzie się w środę 21 listopada o godz. 19.00 w kawiarni „Strych" w Gdyni, pl. Kaszubski 7B (wejście od tyłu - ul. St. Żeromskiego).
Konkurs na zestaw wierszy
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców z terenu całej Polski. Należy nadesłać jeden zestaw trzech wierszy w pięciu egzemplarzach, o dowolnej tematyce, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach. Wiersze należy opatrzyć godłem; do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora/ki (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail).
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w piątek, 23 listopada 2007 r. w Gdyni. Laureaci konkursu ogólnopolskiego (na zestaw wierszy) zostaną zaproszeni na imprezę finałową na koszt organizatorów.
W obydwu konkursach zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia. Całkowita pula nagród wynosi 3000 PLN.