Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
827 (436) 2007-11-09 - 2007-11-15

Spotkania tematyczne

Stowarzyszenie Turystyki „Bez Barier" zaprasza wszystkich seniorów, uczestników bezpłatnych wycieczek organizowanych w ramach programu Gdynia 55+, na spotkanie podsumowujące.
Spotkanie odbędzie się 19 listopada o godzinie 14.30 w Domu Rzemiosła.
Podczas spotkania przewidziano prezentację wszystkich wycieczek, pokaz zdjęć oraz konkursy z nagrodami.
***
Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin z Siedzibą w Gdyni informuje, że spotkanie Stowarzyszenia z 3 listopada zostało przeniesione na 17 listopad na godz. 10.00 do 12.00 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia ul 3 Maja 27/31. Spotkanie to będzie połączone z Walnym Zebraniem członków Stowarzyszenia.
***
Centrum Aktywności Seniora odpowiadając na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdyni na uroczyste obchody rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości prosi wszystkich seniorów o wzięcie udziału w programie przygotowanym na tę okazję.
Dnia 11 listopada o godz. 11.30 prosimy o przybycie na ulicę Starowiejską (na odcinku pomiędzy Placem Konstytucji, a ul. 3 Maja), skąd wyruszy Gdyńska Parada Niepodległości. Po uroczystości czynna będzie do godz. 16.00 kawiarenka w siedzibie CAS przy ul. 3 Maja.