827 (436) 2007-11-09 - 2007-11-15

Ważne dla pracodawców i osób niepełnosprawnych!

Urząd Miasta Gdyni zaprasza pracodawców i osoby niepełnosprawne do skorzystania z nowych form pomocy dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 123 poz. 776 z póź. zm. ).
Pracodawco, tworząc miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych możesz ubiegać się:
- o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
- o refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
Osoby niepełnosprawne, które czują się na siłach, chcą być czynne zawodowo i dysponują pomysłami na stworzenie stanowiska pracy dla siebie, mogą ubiegać się jednorazowo o środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości w Referacie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Kołłątaja 8, pokój 212 lub telefonicznie (058) 620 38 24.

  • ikonaOpublikowano: 08.11.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona