828 (437) 2007-11-16 - 2007-11-22

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada odbędzie się w Urzędzie Miasta Gdyni uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Władze Miasta spotkają się z przedstawicielami wszystkich placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z organizacjami współpracującymi z Ośrodkiem. Prezydent Miasta wręczy podziękowania, gratulacje i wyróżnienia najlepszym pracownikom MOPS - u. Poznamy również Pracownika Socjalnego Roku 2007.
W gdyńskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 104 pracowników socjalnych. Ich praca polega na pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Ze wsparcia gdyńskiego MOPS -u korzysta blisko 5,5 tys. gdyńskich rodzin.
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe w specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie