828 (437) 2007-11-16 - 2007-11-22

Filia Ośrodka Wczesnej Interwencji

5 listopada 2007 rozpoczęła w Gdyni działalność filia Ośrodka Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni. Filia mieści się przy ulicy Necla 11-13 (wejście od ulicy Krasickiego). Jest ona przeznaczona dla dzieci w wieku od 0 do 2 lat. Dzięki nowej placówce więcej małych pacjentów będzie mogło korzystać z zabiegów rehabilitacyjno-terapeutycznych.
W placówce znajdą pomoc dzieci z niedojrzałością wieloukładową związaną z wcześniactwem, dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, dzieci, u których stwierdza się opóźnione dojrzewanie odruchowe, dzieci o nieprawidłowym rozwoju na tle wad genetycznych, dzieci o rozwoju psychoruchowym globalnie opóźnionym, z zaburzeniami w zakresie zmysłów. Ośrodek zapewnia konsultacje specjalistów (lekarza rehabilitacji medycznej i neurologa dziecięcego, psychologa klinicznego, neurologopedy), rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną i psychologiczną.
Dodajmy, że wczesne rozpoczęcie oddziaływań rehabilitacyjnych daje największe efekty, pozwala dziecku osiągnąć pełnię jego potencjalnych możliwości i zapobiec zaburzeniom rozwoju lub wtórnym ich skutkom. Do tej pory dzieci korzystały z opieki Ośrodka Wczesnej Interwencji przy ul. Harcerskiej 4. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat podwoiła się liczba pacjentów Ośrodka (w roku 2006 objęto diagnozą i terapią 494 dzieci). W związku z czym konieczne stało się poszerzenie bazy lokalowej oraz zwiększenie zatrudnienia, aby zapewnić świadczenie usług według obowiązujących standardów. Stowarzyszenie otrzymało od miasta w bezpłatne użyczenie lokal o powierzchni 193 m2 i wykonało prace remontowo-adaptacyjne a działalność placówki jest współfinansowana ze środków budżetu Miasta.
Profesjonaliści zatrudnieni w Ośrodku służą wielospecjalistyczną diagnozą, opracowaniem kompleksowego programu terapeutycznego, prowadzeniem terapii w formie indywidualnych i grupowych zajęć oraz pomocą rodzinie.
Kierownikiem Ośrodka jest lek. med. Magdalena Kownacka (pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej).
Rejestracja osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Telefon: (0-58) 620-02-15 lub (0-58) 621-74-40.