828 (437) 2007-11-16 - 2007-11-22

Młodzieżowy Turniej Turystyczny - wyniki

W dniu 11.10.2007r w Szkole Podstawowej nr 33 w Gdyni odbył się finał III Gdyńskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczo- Ekologicznego.
W turnieju wzięło udział 66 uczniów z różnych gdyńskich szkół.
Laureatami w poszczególnych grupach wiekowych zostali;
Laureaci Szkół Podstawowych:
I - drużyna „Sokoły" z SP 39, II -drużyna „ Łaziki" z SP33, III - drużyna „Elfy" SKKT z SP 33.
Laureaci Szkół Gimnazjalnych: I - drużyna „Wagabunda" z Gimnazjum 18, II - drużyna „Stones" z UKS Orka, III - drużyna „Champions" UKS Orka.
Laureaci Szkół Ponadgimnazjalnych: I -drużyna „Siedmiomilowe Buciki" z III LO, II - drużyna „Siumotki" Odział MW PTTK, III - drużyna 30 Wodna Drużyna Harcerzy przy ZSCH i E.
W tym roku najlepszą drużyną turystyczną została drużyna "Siedmiomilowe Buciki" z III LO.