828 (437) 2007-11-16 - 2007-11-22

Nowe poradnie psychologiczno - pedagogiczne

5 listopada br. w Gdyni działalność rozpoczęły 3 punkty konsultacyjne obsługiwane przez specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Poradnie oferują bezpłatną pomoc w formie porad, konsultacji i informacji udzielanych przez specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Mogą tu zgłaszać się osoby, które mają problemy wychowawcze, pedagogiczne i dydaktyczne a także problemy z nauką.
Ważne!!!
Z porad skorzystać mogą uczniowie wszystkich gdyńskich szkół i ich rodzice oraz pedagodzy ze wszystkich placówek oświatowych na terenie miasta.
I tak poradnie przyjmują:
- PPP nr 1 - Gimnazjum Nr 1, ul. 10 Lutego 26, tel. (058) 620 10 62, poniedziałki w godz. 15.00-19.00, czwartki w godz.15.00 - 19.00
- PPP nr 2 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Wejherowska 55, tel.(058) 623 12 27, wtorki w godz. 14.00-18.00, czwartki w godz.14.00-18.00
- PPP nr 3 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Płk. Dąbka 207, tel.(058) 665 03 13, poniedziałki w godz.15.00-19.00, w środy w godz.15.00-19.00.
Dodajmy, że Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne otwarto w ramach rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, oświatowych. Na pilotażowy projekt rozszerzenia specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej Gdynia otrzymała 10, 5 tys. zł.
Projekt jest realizowany od 5.11. i potrwa do 21.12.2007r.