Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

828 (437) 2007-11-16 - 2007-11-22

O Teatrze Muzycznym - konkurs

Teatr Muzyczny w Gdyni obchodzi w tym roku 50- lecie swojego istnienia.
Z tej okazji ogłasza konkurs pt: „Tego nigdy nie zapomnę - wspomnienie z Teatru Muzycznego".
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: I kategoria - młodzież szkolna (szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie)
II kategoria - dorośli.
Dla organizatorów cenne będą wszystkie wspomnienia, zarówno młodych teatromanów jak i tych, którzy pamiętają najstarsze musicale prezentowane na muzycznej scenie. Być może znajdą się takie osoby, które pamiętają pierwsze sezony pracy teatru, posiadają ciekawe zdjęcia związane z pracą teatru.
Najlepsze prace będą publikowane w kolejnych numerach teatralnej gazety. Będą też atrakcyjne nagrody...
Prace należy nadsyłać na adres teatru: Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia - z dopiskiem Redakcja Konkurs lub e-mail: teatr@muzyczny.org przez cały sezon teatralny do 15 maja 2008 r. z dopiskiem „konkurs".