828 (437) 2007-11-16 - 2007-11-22

Podziękowania

Świetlica Socjoterapeutyczna „Światłowcy" przy ul. Żeglarzy 5, serdecznie dziękuje właścicielom sklepu NET-S przy ul. Starowiejskiej w Gdyni, za doposażenie sprzętu komputerowego.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni oraz Zarząd Klubu Turystyki Pieszej PTTK „Belfer" wraz z uczestnikami „III Gdyńskiego Młodzieżowego Turnieju Krajoznawczo- Turystyczno - Ekologicznego" o puchar Prezydenta Miasta Gdyni serdecznie dziękują: Dyrekcji Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, Cukierni z Oksywia, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu - „Orka" przy SP 16, Oddziałowi PTTK MW w Gdyni, za zaangażowanie, ofiarowaną pomoc i życzliwość podczas organizacji Turnieju, którego finał odbywał się 11 października 2007 roku w Szkole Podstawowej nr 33 w Gdyni.
***
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni serdecznie dziękuje panu H. Karpińskiemu i Fundacji Oświatowej im. gen.bryg.pilota St. Karpińskiego za możliwość obejrzenia przez naszych uczniów wystawy patriotycznej „Wkład polski w zwycięstwo nad faszyzmem w drugiej wojnie światowej". Dzięki Pana dobrej woli wystawa uświetniła szkolne obchody Święta Odzyskania Niepodległości.