828 (437) 2007-11-16 - 2007-11-22

Warsztaty robotów w EXPERYMENCIE !

Centrum Nauki EXPERYMENT wraz z działającą w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni, firmą E-Robot ogłasza innowacyjny konkurs plastyczny!
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 9 - 14 lat. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy ręcznej (rysunek lub model), przedstawiającej wymyślonego robota. Należy również podać jego nazwę.
Nagrodą w konkursie jest udział w jednodniowych warsztatach budowania robotów w Centrum Nauki EXPERYMENT (1 lub 2 grudnia 2007 r.).
Warsztaty będą znakomitą okazją dla zwycięzców konkursu, by zbudować i „ożywić" konstrukcje wymyślonych robotów.
Prace należy przynosić lub przysyłać do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego - Gdyńskiego Centrum Innowacji, al. Zwycięstwa 96/98, 81 - 451 Gdynia - pokój H2 do 22 listopada 2007 r. Rozstrzygnięcie konkursu 23 listopada 2007 r. Lista zwycięzców na stronie www.experyment.gdynia.pl
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.exp