830 (439) 2007-11-30 - 2007-12-06

Bezpłatne porady finansowe

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej powstało w 1997 roku jako organizacja pozarządowa, a 25 lutego 2005 roku zostało wpisane na listę podmiotów organizacji pożytku publicznego. W ramach programu przeciwdziałania niewypłacalności Stowarzyszenie uruchomiło Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego które udzielają bezpłatnej, poufnej i rzetelnej pomocy w zakresie poradnictwa finansowego, prawnego i doradztwa konsumenckiego bez względu na status majątkowy czy społeczny.
Klientami ośrodków doradztwa są przede wszystkim osoby z nadmiernym zadłużeniem, mające trudności w spłacie zobowiązań finansowych. Podstawowym zadaniem ośrodków jest umożliwienie osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej dostępu do informacji na temat swoich praw i obowiązków oraz pomoc w odzyskaniu kontroli nad swoimi finansami. Konsument może uzyskać poradę poprzez kontakt z doradcą w biurze ODFiK, za pomocą poczty elektronicznej, korespondencyjnie lub telefonicznie.
Ośrodki nie udzielają wsparcia finansowego!
Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni znajduje się przy ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, tel: (058) 624 98 76, fax: (058) 624 98 75, email: odfik-gdynia@skef.pl
Pozostałe informacje na temat działalności Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej dostępne są na stronie www.skef.pl .
Adresy filii ośrodków doradztwa znajdują się na stronie www.odfik.skef.pl