830 (439) 2007-11-30 - 2007-12-06

Budżet do wglądu

Wydział Budżetu Urzędu Miasta informuje, że na stronie internetowej miasta www.gdynia.pl oraz w lokalach Rad Dzielnic można zapoznać się z projektem budżetu miasta Gdyni na rok 2008.