830 (439) 2007-11-30 - 2007-12-06

Certyfikat jakości dla Szpitala Miejskiego

20.11.br w Szpitalu Miejskim im. J. Brudzińskiego odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001.
Po wrowadzeniu w październiku ubiegłego roku Certyfikatu ISO w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, rok później, czyli w październiku br., Szpital Miejski spełnił wymagania Normy PEN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia specjalistycznych usług medycznych w zakresie leczenia, pielęgnowania, rehabilitacji i promocji zdrowia oraz medycyny ratunkowej i nuklearnej.
Tym samym dołączył do innych placówek w województwie pomorskim, w których jakość zarządzania jest bardzo ważną sprawą. W związku z tym może ubiegać się o dodatkowy „bonus" podczas zawierania nowych umów kontraktowych z POW NFZ.