830 (439) 2007-11-30 - 2007-12-06

Dla dzieci


W sobotę 1 grudnia serdecznie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na bezpłatne badania mowy, profilaktykę oraz terapię logopedyczną.
Gabinet logopedyczny, Gdynia- Pustki Cisowskie ul. Jaskółcza 18 (wejście od str.Kościoła), w godz. 8.00 - 18.00. Zapisy telefoniczne pod nr.0 667 267 531.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne 1 grudnia br. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkoli Samorządowych nr 7, ul.Władysława IV 56 oraz PS 29, ul. Unruga 53 w Gdyni.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na spotkanie ze specjalistami : psychologiem, logopedami, oligofrenopedagogiem w ramach realizacji programu Centrum Kształcenia Mowy do Przedszkola Samorządowego nr 7 - 1.12.br. w godz. 9.00 - 14.00. Diagnoza i terapia bezpłatne. Program realizowany z funduszu gminy Gdynia. Zapraszamy!!