830 (439) 2007-11-30 - 2007-12-06

Podziękowania

Rada Dzielnicy Wielki Kack składa serdeczne podziękowania Jadwidze Hościło za zorganizowanie Mikołajkowego Turnieju Szachowego dla dzieci i młodzieży.
***
Rodzice dzieci wymagających szczególnej opieki serdecznie dziękują Dyrektor Przedszkola nr 9 w Gdyni oraz opiekunkom grupy „Muszelki" za okazaną pomoc i życzliwość.
***
Pracownicy Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Obłużu serdecznie dziękują Sabinie Dawidowskiej - Dyrektorowi SP 39 oraz Kazimierzowi Piotrowskiemu - kierownikowi kwiaciarni Casablanka za pomoc w zorganizowaniu spotkania autorskiego.