830 (439) 2007-11-30 - 2007-12-06

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja tel.: (058)624 66 87 zaprasza mieszkańców do swojej siedziby przy ul. Narcyzowej 1/2 we wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i środy w godz. 9.00 - 16.00.
We wtorki w godz.od 17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni dzielnicy. I tak: 4.12. - Beata Smolińska, 11.12. - Magdalena Szablewska, 18.12. - Tomasz Śniadek, 9.01.2008 - Elżbieta Włodarczak. Ponadto w każdy I wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul.Morskiej 186 w budynku IV L.O. w każdy czwartek m-ca w godz.17.00-18.00. I tak: 6.12.Teodozja Janki, 13.12-wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy Łukasz Narloch, 20.12.-Piotr Dłużak, 10.01.08-Ewa Bałdyga, 17.01.08-Beata Wójcik, 24.01.08-przewodnicząca ZD Danuta Podgórska, 31.01.08 - wiceprzewodnicząca ZD Irena Koszucka. W pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30-16.30 dyżuruje radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. W trzeci czwartek m-ca w godzinach 17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że najbliższa sesja odbędzie się 3 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 18.00 siedzibie Rady tj. SP nr 34.
Strona internetowa: www.redlowo.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.redlowo@gdynia.pl.
Oto dyżury radnych: 3.12. godz.16.00 - 17.00: Artur Delke - kom.Bezpieczenstwa i Sportu, 20.12. godz. 17.00-18.00: Marcin Jarmoszka- kom.Gospodarki Komunalnej.
Dyżury członków Zarządu Dzielnicy Redłowo odbywają się w poniedziałki godz. 17.00 - 18.00: I i III poniedziałek miesiąca - przewodniczący ZD - Ryszard Walczak; II poniedziałek miesiąca - wiceprzewodnicząca Zarządu - Alicja Kowalczyk; IV poniedziałek miesiąca - wiceprzewodniczący ZD - Bogdan Jakubowski.
W każdą trzecią środę miesiąca w Biurze RD w godz. 12.30-13.30 dyżur pełni radna Miasta - Joanna Chacuk.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne informuje, że na VII Sesji 12.11.2007r. dokonano wyboru nowego Zarządu Rady. Nowym przewodniczącym został Radosław Tyślewicz. Jego zastępcami zostali Ewa Szelągowska i Zygmunt Ziółkowski. Radni zapoznali się z regulaminami konkursów pt. „Gdynia po godzinach", „Kultura w dzielnicy" i „Bezpieczna dzielnica" oraz wyrazili chęć przystąpienia do nich przez RD Działki Leśne. Chętnych do współuczestniczenia w tworzeniu projektów (szkoły, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe) zapraszamy do biura Rady - Gdynia, ul. Witomińska 8 ( tel. 058 661 64 78) lub w każdą środę na dyżury radnych. RD Działki Leśne zaprasza mieszkańców na dyżury radnych w każdą środę w godz. 17.00- 18.00 do biura Rady przy ul. Witomińskiej 8. Dyżury: 5.12. - Wojciech Jankowski, 12.12. - Mieczysław Dworak, 19.12. - Kazimierz Jarysz. Dyżur Straży Miejskiej w pierwszy poniedziałek m-ca w godz. 16.00 - 17.00.
***
Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady, ul. Godebskiego 8, SP nr 33, nr tel. (058) 625 32 95 w godz. 17.00-18.00 w poniedziałki na dyżury radnych dzielnicy oraz we wtorki na dyżury radnej Miasta Beaty Łęgowskiej i członków Zarządu Dzielnicy: 3.12 - Paweł Laskowski, 10.12 - Zbigniew Lehmann, 17.12- Barbara Maćkowska.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że Biuro Rady mieszczące się w SP Nr 8 przy ul.Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 8.00 - 15.00 i w czwartki w godz. 11.00 - 18.00. Telefon: (058) 664 92 75. W czwartki w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury.W ostatni czwartek m-ca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo zaprasza w środę w godz.17.00-18.00 na dyżury radnych dzielnicy, w biurze RD przy ul.Czeremchowej 1 p. nr 39, tel.(058) 664 56 21. W pierwszą środę m-ca w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w drugą środę m-ca radny miasta Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w ZS nr 15 w Gdyni Chwarznie przy ul.Jowisza 60, czynne od wtorku do czwartku w godz. od 15.30 do 20.00 dyżury radnych dzielnicy w każdą środę od 17.00 do 18.00: 5.12- Krzysztof Kieszek,12.12.-Bartosz Górny, 19.12.- Piotr Wojtachnio.
W I i II środę miesiąca od 17.00 do 18.00 dyżur pełni radny miasta Andrzej Kieszek.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz.9.30-15.00 oraz czw. w godz. 9.30-12.00. W pierwszy i ostatni poniedziałek m-ca w godzinach 17.30 - 18.30 przez Radnych Dzielnicy, Straż Miejską oraz dzielnicowych Policji. I tak: 3.12 - Halina Pieróg i Ewa Sikora. Strona internetowa http://stronarady.dabrowka.net
***
Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza na dyżury radnych w czwartki w godz.17.00-19.00 do biura Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w SP nr 21 tel. (058) 661 90 68.
I tak: 6.12.- Włodzimierz Sikorski, 13.12. - Jacek Jasiński, 10.01. - Anna Wojdyła, 17.01.- Urszula Pronobis. 6 grudnia w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią również strażnicy miejscy.
***
Rada Dzielnicy Karwiny informuje, że 3 grudnia w siedzibie RD, ul.Staffa 10 dyżur pełnią: 16.00 -18.00 radna miasta Mirosława Borusewicz, 17.00 - 19.00 radny dzielnicy Zenon Modrzejewski, a w godzinach 17.00 do 18.00 funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo zaprasza w środę w godz.17.00-18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze RD przy ul.Czeremchowej 1, p. nr 39, tel. (058) 664 56 21.
I tak: 5.12. - Marek Klaczyński, 12.12 - Aneta Kłos, 19.12.- Urszula Kowalik. W pierwszą środę m-ca w godz.17.00-18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Chorała,w drugą środę m-ca radny Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.