830 (439) 2007-11-30 - 2007-12-06

Wielki program profilaktyczny dla gdynianek

Codziennie umiera w Polsce 5 kobiet na raka szyjki macicy!!! To drugi co do częstości występowania nowotwór atakujący kobiety - w Polsce umiera 50% kobiet chorujących na ten nowotwór.
Jest jednak szczepionka, która pozwala chronić zdrowie i życie - nie dopuszczajac do zakażenia wirusem HPV. Dlatego Gdynia w 2008 roku, na niespotykaną dotychczas w Polsce skalę, wprowadza program szczepień przeciw wirusowi HPV.
Zostaną nimi objęte - na początek - dziewczynki urodzone w 1994 r. Program będziemy kontynuować w następnych latach, adresując go do kolejnych roczników (zawsze do dziewcząt w wieku lat 14).
Szczepienie będzie dobrowolne, zawsze za zgodą rodziców, którzy zostaną zawczasu należycie poinformowani.
Szczepionka podawana jest 3 krotnie; druga po dwóch, a trzecia - po sześciu miesiącach.
Samorząd Gdyni podejmuje ten program z przekonaniem, że szczepienie:
- to najnowocześniejsze narzędzie w profilaktyce raka szyjki macicy (dotychczas przeprowadzone badania wykazują 100% skuteczność szczepionki)
- gwarantuje skuteczną ochronę przed zachorowaniem
- jest wartością przy masowości ( objęcie każdego kolejnego rocznika dziewczynek) i trwałości - kontynuacja w kolejnych latach
- oznacza dalekowzroczne przyjęcie odpowiedzialności za zdrowie i życie mieszkańców naszego miasta
W ciągu najbliższych 3 lat koszt realizacji programu wyniesie około 4 mln złotych. Celem szczepień jest wyeliminowanie zachorowań zależnych od infekcji HPV, a celem nadrzędnym jest pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy.
Szczepienie rekomendowane jest przez wiele światowych i polskich organizacji medycznych. Najwcześniej (2006) zarejestrowano szczepionkę w USA i Australii i tam liczba zaszczepionych dziewcząt i kobiet jest największa. Od ubiegłego roku szczepione są dziewczęta w wielu krajach Europy, w tym roku w kilku małych gminach w Polsce. W dziesięciu krajach Europy rekomendowana jest dla dziewczynek od 9 lub 12 roku życia, a także starszych.
Uwaga!
Pierwsze szczepienia w Gdyni, po zakończeniu procedur zamówień publicznych, rozpoczną się prawdopodobnie w połowie 2008 r.