831 (440) 2007-12-07 - 2007-12-13

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne w dniu 8.12.2007 w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 7 w Gdyni, ul. Władysława IV 56. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.

***

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne w dniu 15.12.2007 w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 27 i 44 w Gdyni. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia. Zapraszamy.