831 (440) 2007-12-07 - 2007-12-13

Eurodesk dla młodzieży

W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych rozpoczyna działalność Lokalny Punkt Informacyjny EURODESK.

EURODESK, to informacja europejska dla młodzieży. Program ten jest wspierany merytorycznie i finansowo przez Komisję Europejską oraz w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. EURODESK działa na terenie 29 krajów europejskich.

EURODESK, przeznaczony dla młodych ludzi oraz osób związanych z nimi zawodowo (pedagogów, pracowników instytucji i organizacji młodzieżowych), działa na trzech poziomach – europejskim, krajowym i regionalnym. Koordynatorem na poziomie europejskim jest Europejskie Biuro EURODESKU, za realizację programu w poszczególnych państwach odpowiadają Krajowe Biura. Poziom regionalny to sieć Regionalnych i Lokalnych Punktów Informacyjnych EURODESKU, które udzielają bezpłatnych odpowiedzi na kierowane do nich pytania. Sieć EURODESK przekazuje ogólną wiedzę dotyczącą problematyki młodzieżowej oraz pomaga w rozpowszechnianiu informacji o tematyce europejskiej. Dostarcza danych między innymi na temat: wolontariatu, możliwości podjęcia studiów, pracy za granicą, wymiany młodzieżowej lub możliwości znalezienia partnerów do projektu. EURODESK, gwarantujący bezpłatny dostęp do niezbędnych informacji, jest znakomitym źródłem wiedzy o funduszach europejskich i programach wspierających młodych ludzi.

Z gdyńskim EURODESKIEM można kontaktować się osobiście (Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31) od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00 – 16.00, w piątek w godzinach 13.00 – 15.00, telefonicznie: (058) 661-35-41 lub drogą elektroniczną: gdynia@eurodesk.org .

Wszystkich zainteresowanych działalnością Lokalnego Punktu Informacyjnego EURODESKU oraz samym programem zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 8 grudnia 2007 r. (sobota) o godz. 10.30.